top of page

​CHẤT LƯỢNG

Đem đến sự hài lòng cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của cônng ti chúng tôi, việc cải tiến liên tục khi áp dụng Thực hành Sản xuất Tốt là một trong những công cụ bí mật và đỉnh cao nhất của công ti. Do đó, chúng tôi luôn tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22716 liên quan đến Thực Hành Sản Xuất Tốt đối với các sản phẩm mỹ phẩm với chứng nhận do VINA Quality cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã được cấp giấy phép với tư cách là nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ phù hợp đạt các tiêu chuẩn quốc tế. 

Và sau đây là những giấy phếp và chứng chỉ mà chúng tôi đã được cấp:  

bb17a7600a4bd7158e5a.jpeg
bottom of page